Martin Maťha

Rozhlasový swingový orchestr V. Hlaváče
Taneční orchestr Variant
ValdaBand
Fordance Orchestra
Metroklub Big Band